TIPUS DE ROCA

Metamòrfica

 

NOM: Migmatita

NOM COMERCIAL: Amarillo Brasil

FAMILIA PETROGRÀFICA:  

PROCEDÈNCIA: Brasil

ALTRES PROCEDÈNCIES:  Sud Africa, Veneçuela i Índia

EDAT: Precambrià

TEXTURA: Migmatítica, granolepidoblàstica

MINERALS: Quars, feldspat i mica.

DESCRIPCIÓ:

Franges de cristalls orientats amb una massa cristal·lina sense orientar.

ESPECIFICACIÓ:

Roques enmig de les sedimentaries i metamòrfiques. Normalment, es classifiquen com a metamòrfiques.

APLICACIONS:  Construcció

RECOMANACIONS D’APLICACIÓ: Normalment aplicable en interiors.

LLOCS D’INTERÈS:

Manresa: --

Tàrrega: C/Santa Anna (Estrella),...

FOTOGRAFIES AL MICROSCÒPI PETROGRÀFIC

Nicols encreuats

Llum paral·lela

Carrer Santa Anna (Estrella), Tàrrega

Carrer Santa Anna (Estrella), Tàrrega

NOTES: