TIPUS DE ROCA

Sedimentària

 

NOM: Conglomerat

NOM COMERCIAL: Conglomerat

FAMILIA PETROGRÀFICA:  Roca detrítica

PROCEDÈNCIA: Montserrat (Barcelona)

ALTRES PROCEDÈNCIES:

EDAT: Eocè

TEXTURA:

MINERALS: matriu calcària i fragments de roca

DESCRIPCIÓ:

Roca amb matriu de colors grisós – marronós, i clasts de diferents coloracions. És una roca amb fragments arrodonits de tamany superior a 2mm, cimentats per una matriu de gra fi. La seva formació implica un intens procés de transport i erosió a través de l’aigua que ha arrodonit els fragments de roca.

ESPECIFICACIÓ:

En el cas d’aquest conglomerat no hi ha explotacions al massís, tan sols l’aprofitament d’alguns blocs.

APLICACIONS: Revestiment en la construcció, fonts, elements decoratius..

RECOMANACIONS D’APLICACIÓ:

S’usa poc, ja que per poder ser utilitzada com a roca ornamental, la matriu i els clasts han de tenir una resistència similar a l’abrasió.

LLOCS D’INTERÈS:

Manresa: A la rotonda de la plaça Bages.

Tàrrega: --

FOTOGRAFIES AL MICROSCÒPI PETROGRÀFIC

Nicols encreuats

Llum paral·lela

Plaça Bages (Manresa)

 

NOTES: Al monestir de Montserrat, s’hi pot observar l’ús d’aquesta roca, és on en poderm observar més exemples.