TIPUS DE ROCA

Sedimentària

 

NOM: Calcària

Photo

NOM COMERCIAL: possiblement Crema València Rosada

FAMILIA PETROGRÀFICA: Roques carbonatades

PROCEDÈNCIA: València

ALTRES PROCEDÈNCIES: --

EDAT: Paleògen i neògen

TEXTURA: Esparítica

MINERALS: calcita

DESCRIPCIÓ: Roca de color rosada, compacta i de gra fi, amb vetes.

ESPECIFICACIÓ: Generalment la trobarem polida.

APLICACIONS: Revestiments, paviments i sòcols en són les principals.

RECOMANACIONS D’APLICACIÓ:

LLOCS D’INTERÈS:

Manresa: A la cova de St. Ignasi en trobarem a les parets.

 

FOTOGRAFIES AL MICROSCÒPI PETROGRÀFIC

Nicols encreuats

Llum paral·lela

Parets de l’església de St. Ignasi (Manresa)

 

 

 

 

 

Plana de l’Om (sòcol de la farmàcia) (Manresa)

NOTES: