TIPUS DE ROCA

Ígnia Efusiva

 

NOM: DIABASA

NOM COMERCIAL: Diabasa

FAMILIA PETROGRÀFICA:  hipoabisal

PROCEDÈNCIA: Xina

ALTRES PROCEDÈNCIES:  Àfrica, Austràlia i Canadà.

EDAT: Mesozoic triàsic

TEXTURA: Holocristal·lina, porfídica (dolerítica).

MINERALS: Plagioclasta (labradorita) i piroxè (augita)

DESCRIPCIÓ:

Roca negra i blanca (segons els cristalls de piroxè o plagioclasta). Extremadament dura i resistent. Color fosc, entre verd i negre, marró en les superfícies alterades. Evidents zones deguts a fenòmens d’acumulació. Es típica l’alteració del piroxè a clorita, que confereix a la roca una tonalitat verdosa.

ESPECIFICACIÓ:

Químicament es molt semblant a la roca volcànica (basalt), però es generalment una mica aspra de textura. Filons de grans agrupacions extenses per milions de kilòmetres, amb potencia variable. La seva composició fa suposar que deriven directament del mantell per injecció a traves de l’escorça.

APLICACIONS:

Roca empleada com a material de construcció de carrers, grava de ferrocarril i agregat de mescles triturades com a reompliment.

RECOMANACIONS D’APLICACIÓ: La diabasa està associada freqüentment a concentracions útils de minerals de coure.

LLOCS D’INTERÈS:

Manresa: Plaça Major (terra de tota la plaça)

Tàrrega: --

FOTOGRAFIES AL MICROSCÒPI PETROGRÀFIC

Nicols encreuats

Llum paral·lela

Plaça Major, Manresa

 

NOTES: