TIPUS DE ROCA

Ígnia Plutònica

 

NOM: DIORITA

NOM COMERCIAL: Negre Ochavo

FAMILIA PETROGRÀFICA:  Plutònica

PROCEDÈNCIA: Badajoz (Extremadura)

ALTRES PROCEDÈNCIES:  Itàlia

EDAT: Cambrià

TEXTURA: Granuda inequigranular.

MINERALS: Formada essencialment per feldspats calcosòdics (monoclina, plagiòclasi), amb predomini del sodi sobre el calci; biotita, hornblenda i piroxè.

DESCRIPCIÓ:

Color gris fosc, compacta i de fractura irregular. La seva densitat és intermitja

entre els pols àcid i base, ja que la proporció de sílice és del 50%.

ESPECIFICACIÓ:

Es tracta de roques molt poc freqüents, generalment originades per una hibridació de roques més bàsiques i mes ocasionalment com a diferenciació marginal o superficial de magmes.

APLICACIONS: Les làmines polides s’utilitzen en construcció, especialment les mostres procedents de determinades regions.

RECOMANACIONS D’APLICACIÓ:

LLOCS D’INTERÈS:

Manresa: C/Born nº9 (Torra), C/Muralla del Carme (Santander Central Hispano), Passeig Pere III (Caixa Manresa), Passeig Pere III (BBVA),...

Tàrrega: C/Agoders (Mª Angels), Plaça Carme (Caixa Terrassa), C/Carme nº29, C/Carme (Gassol), C/St. Pelegrí (Artesania), C/St. Pelegrí (Peluqueria), Av. Catalunya (Mateu Roca), Pça Carles Perelló (Gas Natural),...

FOTOGRAFIES AL MICROSCÒPI PETROGRÀFIC

Nicols encreuats

Llum paral·lela

Carrer Font del Gat (Pàrquing), Manresa

Avinguda Catalunya (Eduard Segui),Tàrrega

NOTES: Es presenta en petites capes i filons als marges de les intrusions granítiques.