TIPUS DE ROCA

Ígnia Plutònica

 

NOM: GABRE

NOM COMERCIAL: Negro Villar

FAMILIA PETROGRÀFICA:  Plutònica

PROCEDÈNCIA: Extremadura

ALTRES PROCEDÈNCIES:  --

EDAT: --

TEXTURA: Granuda

MINERALS: Plagiòclasis bàsiques, piroxens, olivins i amfíbols.

DESCRIPCIÓ:

Son roques pesades, granudes i de color fosc entre gris i verd.

ESPECIFICACIÓ:

Solen aparèixer a l’escorça oceànica junt amb el basalt.

APLICACIONS:

RECOMANACIONS D’APLICACIÓ:

LLOCS D’INTERÈS:

Manresa: C/ Born (La Moda), C/Joc de la Pilota (Santos), C/Sant Josep (Salut Centre Mèdic), C/Sant Miquel (Ortopèdia),...

 

FOTOGRAFIES AL MICROSCÒPI PETROGRÀFIC

Nicols encreuats

Llum paral·lela

Carrer Sant Miquel (Ortopèdia), Manresa

 

NOTES: Apareix en grans intrusions capes i filons.