TIPUS DE ROCA

Ígnia Plutònica

 

NOM: GRANODIORITA

NOM COMERCIAL: Rosavel

FAMILIA PETROGRÀFICA:  Plutònica

PROCEDÈNCIA: Pontevedra (Orense)

ALTRES PROCEDÈNCIES:  Galícia

EDAT: Carbonífer

TEXTURA: Granuda inequigranular amb megacristalls

MINERALS: Quars, microclina i biotita

DESCRIPCIÓ:

Roca ígnia rosada i de gra gros. Els blocs que s’extreuen son de grans dimensions. Es caracteritza perquè els feldspats són molt grans.

ESPECIFICACIÓ:

 

APLICACIONS:

Es recomana per a qualsevol tipus d’acabat superficial en interior com en exterior.

RECOMANACIONS D’APLICACIÓ:

LLOCS D’INTERÈS:

Manresa: -

Tàrrega: C/Carme (Tasies), Avinguda Catalunya (Banc Popular),...