TIPUS DE ROCA

Sedimentària

 

NOM:  Gres

 

NOM COMERCIAL: Arenisca Manresa

FAMILIA PETROGRÀFICA: Roca carbonatada

PROCEDÈNCIA: Manresa (Barcelona)

ALTRES PROCEDÈNCIES:

Rocafort, St. Vicenç de Castellet, Barcelona (Catalunya), Burgos, Astúries...

EDAT: Oligocè

TEXTURA:

Cristal·lina

MINERALS: sorra amb ciment calcàri (calcita)

DESCRIPCIÓ:

Es tracta d’una roca de color marró clar que està composta per grans d’arena cimentats per una matriu calcària.

ESPECIFICACIÓ:

Les condicions físiques i climatològiques a que està sotmesa provoquen una erosió important.

APLICACIONS: En tot tipus de construccions

RECOMANACIONS D’APLICACIÓ:

Cal tenir en compte, que a la llarga el ciment que agrupa els grans s’acaba desfent.

LLOCS D’INTERÈS:

Manresa: Ajuntament de Manresa, les muralles de la ciutat, la Seu, la cova..es una roca que trobarem en moltes més ocasions a la ciutat.

Tàrrega: --

FOTOGRAFIES AL MICROSCÒPI PETROGRÀFIC

Nicols encreuats

Llum paral·lela

Muralla de St. Domènech (Manresa)

La Seu (Manresa)

NOTES: En les fotografies de la Seu es pot observar com s’ha hagut de restaurar ja que a la llarga aquesta roca es va desfent les roques més clares són les noves.