TIPUS DE ROCA

Ígnia Plutònica

NOM: DIORITA

NOM COMERCIAL: Negre Ochavo

FAMILIA PETROGRÀFICA:  Plutònica

PROCEDÈNCIA: Badajoz (Extremadura)

ALTRES PROCEDÈNCIES:  Itàlia

EDAT: Cambrià

TEXTURA: Granuda inequigranular.

MINERALS: Formada essencialment per feldspats calcosòdics (monoclina, plagiòclasi), amb predomini del sodi sobre el calci; biotita, hornblenda i piroxè.

DESCRIPCIÓ:

Color gris fosc, compacta i de fractura irregular. La seva densitat és intermitja

entre els pols àcid i base, ja que la proporció de sílice és del 50%.

ESPECIFICACIÓ:

Es tracta de roques molt poc freqüents, generalment originades per una hibridació de roques més bàsiques i mes ocasionalment com a diferenciació marginal o superficial de magmes.

APLICACIONS: Les làmines polides s’utilitzen en construcció, especialment les mostres procedents de determinades regions.

RECOMANACIONS D’APLICACIÓ:

LLOCS D’INTERÈS:

Manresa: C/Born nº9 (Torra), C/Muralla del Carme (Santander Central Hispano), Passeig Pere III (Caixa Manresa), Passeig Pere III (BBVA),...

 

FOTOGRAFIES AL MICROSCÒPI PETROGRÀFIC

Nicols encreuats

Llum paral·lela

Carrer Font del Gat (Pàrquing), Manresa

 

 

NOTES: Es presenta en petites capes i filons als marges de les intrusions granítiques.

 

TIPUS DE ROCA

Ígnia Plutònica

NOM: LABRADOR CLAR (Larvikita)

NOM COMERCIAL: Sienita Nefelínica

FAMILIA PETROGRÀFICA:  Plutònica

PROCEDÈNCIA: Noruega

ALTRES PROCEDÈNCIES:  Groenlandia i Canadà

EDAT: Carbonífer

TEXTURA: Granuda

MINERALS: Feldspat, augita, hornblenda (negre) i cristalls tornassolats de labradorita.

DESCRIPCIÓ:

Color clar que pot tenir tons verdosos o blavosos degut a la labradorita

(mineral blanc tornassolat procedent de la península del Labrador, a Canadà, tot i

que també se’n troba a Finlàndia). Cristalls sense cap ordre.

ESPECIFICACIÓ:

Conté uns tons tornassolats, labradorescència.

APLICACIONS: Normalment s’utilitza en la construcció.

RECOMANACIONS D’APLICACIÓ:

LLOCS D’INTERÈS:

Manresa: Passeig Pere III (Caixa Manresa),...

 

FOTOGRAFIES AL MICROSCÒPI PETROGRÀFIC

Nicols encreuats

Llum paral·lela

Passeig Pere III(Caixa Manresa), Manresa

 

 

NOTES: Són molt característiques en les localitats de Noruega meridional (larvikiti) i de Noruega central (nordmarkiti).

 

 

TIPUS DE ROCA

Ígnia Plutònica

NOM: LABRADOR FOSC

NOM COMERCIAL: Anortosita

FAMILIA PETROGRÀFICA:  Plutònica

PROCEDÈNCIA: Finlàndia

ALTRES PROCEDÈNCIES:  Canadà i Noruega

EDAT: Precambrià

TEXTURA: Granuda

MINERALS: Feldspat, augita, hornblenda (negre) i cristalls tornassolats de labradorita.

DESCRIPCIÓ:

Color molt fosc que pot tenir tons verdosos o blavosos degut a la labradorita

(mineral blanc tornassolat procedent de la península del Labrador, a Canadà, tot i

que també se’n troba a Finlàndia). Cristalls sense cap ordre.

ESPECIFICACIÓ:

Conté uns tons tornassolats, labradorescència.

APLICACIONS: Normalment s’utilitza en la construcció en làmines i  blocs.

RECOMANACIONS D’APLICACIÓ:

Determinats tipus d’anortosita s’utilitzen per a la fabricació de refractaris bàsics.

LLOCS D’INTERÈS:

Manresa: C/Sobrerroca nº22, Passeig Pere III (Inllobsa), Passeig Pere III (Xixonenca), Passeig Pere III (La Caixa), Passeig Pere III (Caixa Manresa), Passeig Pere III (Open Cor),...

 

FOTOGRAFIES AL MICROSCÒPI PETROGRÀFIC

Nicols encreuats

Llum paral·lela

 

 

Passeig Pere III (La Caixa), Manresa

 

 

NOTES: Petites masses intrusives tipus lacòlit o a l'interior o en el marge de cúmuls de sienita i monzonita.