TIPUS DE ROCA

Metamòrfica

 

NOM: marbre

NOM COMERCIAL: marbre Blanc Macael

FAMÍLIA PETROGRÀFICA:   Roques carbonatades

PROCEDÈNCIA: Macael (Andalucía)

ALTRES PROCEDÈNCIES:

EDAT: Carbonífer

TEXTURA: Cristal·lina

MINERALS: Principalment calcita

DESCRIPCIÓ:

De color blanc uniforme, roca compacta de gra mig, ocasionalment es poden apreciar unes vetes de calcita associades a làmines de moscovita.

ESPECIFICACIÓ:

Els marbres generalment els trobarem polits. Tot i admetre altres tipus d’acabats.

APLICACIONS:

Construcció, escultura, industria funerària, taulells, lloses, revestiments...

RECOMANACIONS D’APLICACIÓ:

Els marbres són roques metamòrfiques carbonatades, això fa que els àcids hi deixin taques i els facin malbé.

LLOCS D’INTERÈS:

Manresa: --

Tàrrega: La mostra més clara la trobarem a l’altar major de la parròquia de Sta. Mª de l’Alba.   

FOTOGRAFIES AL MICROSCÒPI PETROGRÀFIC

Nicols encreuats

Llum paral·lela

Altar major de la Parròquia de Sta. Mª de l’Alba (Tàrrega)

Cruïlla C/ del Carme i C/ Sta. Anna (dibuix al terra) (Tàrrega)

NOTES: En el procés de manofacturació s’intenta ressaltar el vetejat dels marbres, això provoca una resistència del material a la flexió més baixa.