TIPUS DE ROCA

Sedimentària

 

NOM: calcària

Photo

NOM COMERCIAL: Roig Alacant (Rojo Alicante)

FAMILIA PETROGRÀFICA: Roques carbonatades

PROCEDÈNCIA: Alacant (València)

ALTRES PROCEDÈNCIES: Altres roques semblants també les trobarem a València.

EDAT: Juràssic

TEXTURA: Esparítica

MINERALS: calcita

DESCRIPCIÓ:

Calcària compacta vermellosa amb vetejat blanc, de gra fi i amb vetes de calcita.

ESPECIFICACIÓ: La trobarem generalment polida

APLICACIONS: Revestiments, paviments i sòcols en són les principals.

RECOMANACIONS D’APLICACIÓ:

LLOCS D’INTERÈS:

Manresa: La cova (peu de les columnes de l’entrada)

Tàrrega: Paviment interior de l’edifici del Banc Popular a la plaça del Carme.

FOTOGRAFIES AL MICROSCÒPI PETROGRÀFIC

Nicols encreuats

Llum paral·lela

Peu de les columnes de l’entrada a la cova (Manresa)

 

C/ del Born  “El Caribú” (Manresa)

Paviment interior edifici del Banc Popular a la plaça del Carme (Tàrrega)

NOTES: En la fotografia del C/ del Born es pot observar el deteriorament que ha patit la roca al estar a l’exterior.