TIPUS DE ROCA

Sedimentària

 

NOM: travertí

Photo

NOM COMERCIAL: travertí

FAMILIA PETROGRÀFICA:  Roques carbonatades

PROCEDÈNCIA: --

ALTRES PROCEDÈNCIES: Itàlia, Banyoles, Almeria, Terol..

EDAT:

TEXTURA:

Micrítica, porosa

MINERALS: majoritàriament calcita

DESCRIPCIÓ:

Pot agafar una gran varietat de coloracions més clares com els colors beigs, a d’altres com poden ser ataronjats, grisos, vermellosos.

Estructura poc densa, presenta bandes de diferent percentatge de forats amb estructura tubiforme i diferents coloracions. Pot contenir fòssils, és una roca de  formació en ambients lacustres i d’aigua dolça.

ESPECIFICACIÓ: La podem trobar amb resines omplint els forats, o bé sense resines.

APLICACIONS: Revestiments en construcció, escultura, paviments

RECOMANACIONS D’APLICACIÓ:

Al tenir forats, és una roca que a la llarga s’embruta molt, cosa que cal tenir en compte sobretot en exterior i llocs humits, o en tot cas tractar-la amb resines per tapar-ne els forats.

LLOCS D’INTERÈS:

Manresa: Passeig Pere III (senefa del terra), font de la plaça St. Domènech, i en força més ocasions pels carrers de Manresa.

Tàrrega: En podem trobar en diverses ocasions al carrer, com pot ser al C/ St. Pelegrí, al C/ Agoders, C/ del Carme, ...

FOTOGRAFIES AL MICROSCÒPI PETROGRÀFIC

Nicols encreuats

Llum paral·lela

Carrer St. Miquel tractar amb resines (Menresa)

Curiosos adoquins de travertí sense resines (Tàrrega)

 

NOTES: En les següents fotografies, es pot comprovar com queda passat un temps a l’exterior un travertí tractat amb resines, i un de natural.