TIPUS DE ROCA

Sedimentària

 

NOM: travertí

Photo

NOM COMERCIAL: travertí

FAMILIA PETROGRÀFICA:  Roques carbonatades

PROCEDÈNCIA: --

ALTRES PROCEDÈNCIES: Itàlia, Banyoles, Almeria, Terol..

EDAT:

TEXTURA:

Micrítica, porosa

MINERALS: majoritàriament calcita

DESCRIPCIÓ:

Pot agafar una gran varietat de coloracions més clares com els colors beigs, a d’altres com poden ser ataronjats, grisos, vermellosos.

Estructura poc densa, presenta bandes de diferent percentatge de forats amb estructura tubiforme i diferents coloracions. Pot contenir fòssils, és una roca de  formació en ambients lacustres i d’aigua dolça.

ESPECIFICACIÓ: La podem trobar amb resines omplint els forats, o bé sense resines.

APLICACIONS: Revestiments en construcció, escultura, paviments

RECOMANACIONS D’APLICACIÓ:

Al tenir forats, és una roca que a la llarga s’embruta molt, cosa que cal tenir en compte sobretot en exterior i llocs humits, o en tot cas tractar-la amb resines per tapar-ne els forats.

LLOCS D’INTERÈS:

Manresa: Passeig Pere III (senefa del terra), font de la plaça St. Domènech, i en força més ocasions pels carrers de Manresa.

Tàrrega: En podem trobar en diverses ocasions al carrer, com pot ser al C/ St. Pelegrí, al C/ Agoders, C/ del Carme, ...

FOTOGRAFIES AL MICROSCÒPI PETROGRÀFIC

Nicols encreuats

Llum paral·lela

Carrer St. Miquel tractar amb resines (Menresa)

Curiosos adoquins de travertí sense resines (Tàrrega)

 

NOTES: En les següents fotografies, es pot comprovar com queda passat un temps a l’exterior un travertí tractat amb resines, i un de natural.

 

 

 

TIPUS DE ROCA

Ígnia Plutònica

 

NOM: GRANIT

NOM COMERCIAL: Rapakivi (Marró Bàltic)

FAMILIA PETROGRÀFICA:  Plutònica

PROCEDÈNCIA: Finlàndia

ALTRES PROCEDÈNCIES: -

EDAT: Precambrià

TEXTURA: Porfírica

MINERALS: feldspat potàssic (ortosa) i plagiòclasi sòdica (possiblement albita).

DESCRIPCIÓ:

Color rosa fosc (de l' ortosa) i verd fosc (de la plagiòclasi i els amfíbols).

Principal: feldspat potàssic (ortosa) i plagiòclasi sòdica (anells de 3 a 6 mm de mida al voltant de l' ortosa, possiblement albita).

ESPECIFICACIÓ: La seva gènesis és discutida, encara que s' admet que el feldspat potàssic va ser el primer en diferenciar-se de la massa magmàtica. A partir d' aquí hi ha dos teories: la cristal·lització de la resta de components va ésser simultània disposant-se ordenadament al voltant dels nuclis d' ortosa, o bé que durant la formació es van produir processos de fusió-reacció.

APLICACIONS:

RECOMANACIONS D’APLICACIÓ: Utilitzat en la construcció.

LLOCS D’INTERÈS:

Manresa: C/Sant Miquel nº29, C/Sant Miquel nº8, C/Sobrerroca nº38, C/Sobrerroca (Farmàcia), C/Joc de la Pilota nº16, Passeig Pere III nº58, C/Carrasco Formiguera (Farmàcia), C/Sant Josep (Copisteria),...

Tàrrega: C/Sant Pelegrí (Flors Català), C/Sant Pelegrí (Pollastres a l’Ast), C/Sant Antoni Maria Claret (Estanc),...

FOTOGRAFIES AL MICROSCÒPI PETROGRÀFIC

Nicols encreuats

Llum paral·lela

Carrer Carrasco i formiguera (Farmàcia),Manresa

Carrer Sant Antoni Maria Claret, Tàrrega

NOTES: Segons el seu contingut en quars pot ser Quarsienita o Tonalíta.