TIPUS DE ROCA

Metamòrfica

 

NOM: Migmatita

NOM COMERCIAL: Verde Maritaca

FAMILIA PETROGRÀFICA:  

PROCEDÈNCIA: Brasil

ALTRES PROCEDÈNCIES:  Sud Africa, Veneçuela i Índia

EDAT: Precambrià

TEXTURA: Migmatítica, granolepidoblàstica

MINERALS: Quars, feldspat i mica.

DESCRIPCIÓ:

Color verd amb franges grises - negres. Franges de cristalls orientats amb una massa cristal·lina sense orientar.

ESPECIFICACIÓ:

Roques enmig de les sedimentaries i metamòrfiques. Normalment, es classifiquen com a metamòrfiques.

APLICACIONS:

RECOMANACIONS D’APLICACIÓ:

LLOCS D’INTERÈS:

Manresa: Muralla del Carme (Mont Groc), Muralla del Carme (Caixa Penedès),Plaça Sant Domenech (Caixa Penedès),...

 

FOTOGRAFIES AL MICROSCÒPI PETROGRÀFIC

Nicols encreuats

Llum paral·lela

Muralla del Carmen (Mont Groc), Manresa

Muralla del Carme (Caixa Penedès), Manresa

NOTES: