TIPUS DE ROCA

Metamòrfica

 

NOM: Migmatita

NOM COMERCIAL: Verde Oliva

FAMILIA PETROGRÀFICA:  

PROCEDÈNCIA: Brasil

ALTRES PROCEDÈNCIES:  Sud Africa, Veneçuela i Índia

EDAT: Precambrià

TEXTURA: Migmatítica, granolepidoblàstica

MINERALS: Quars, feldspat i mica.

DESCRIPCIÓ:

Color verdós. Franges de cristalls orientats amb una massa cristal·lina sense orientar.

ESPECIFICACIÓ:

Roques enmig de les sedimentaries i metamòrfiques. Normalment, es classifiquen com a metamòrfiques.

APLICACIONS:

RECOMANACIONS D’APLICACIÓ:

LLOCS D’INTERÈS:

Manresa: Passeig Pere III (Apriori),...

Tàrrega:  C/Carme (Gasol),...

FOTOGRAFIES AL MICROSCÒPI PETROGRÀFIC

Nicols encreuats

Llum paral·lela

Passeig Pere III (A Priori), Manresa

Carrer del Carme (Gassol), Tàrrega

NOTES: